Svart bältare

 Kim har tagit Nidan och Michellé har tagit Shodan