Avslutningar.

I samband med graderingarna som sker i Maj och December så brukar vi äta något tillsammans för att fira och avsluta terminen.