Stadgar för Perstorps karateklubb.

1. Klubbens ändamål är en ideell klubb och gör så att medlemmarna får den allsidiga träning som krävs inom karate.

2. Alla människor är välkomna att börja träna från 8 år och uppåt. Medlemmarna får bra instruktörer, träning, försäkring mm. Följa reglerna som klubben har samt instruktörernas instruktioner.

3. Om medlemmarna inte betalar medlemsavgift eller träningsavgift eller inte följer klubbens regler så har man inte tillgång till träning.

4. Årsmötet hålls en gång om året där medlemmarna är välkomna att vara med på och tycka till. Styrelsemöte hålls ca 5-6 gånger om året.

5. Vid nedläggning tillfaller ev pengar och material medlemmarna.

6. Perstorps karateklubb är anti mobbing, alkohol och narkotika.

7. Perstorps karateklubb utgår ifrån det JAPANSKA synsättet att man har respekt för alla i dojon.

8. Vi vill även att man hjälps åt vid behov, stor som liten.