Kata Tecknat.

9 kyu: Taikyoku shodan.

Taikyoku_Shodan_g

38a79110cd9049655902e30852659909

8 kyu:Heian shodan.

4541357864_525x384-1

7 kyu: Heian nidan.

heian-nidan-kata-pour-site

6 kyu: Heian sandan.

heian-sandan-kata-pour-site

5 kyu: Heian yondan.

Planche-20Heian-20Yondan

4 kyu: Heian godan.

hgodan

3 kyu: Bassai dai.

2 kyu: Kanku dai.

1 kyu: Jiin/Jihon.